CAMPANYA AGRÀRIA A LLEIDA 2021

Adquisició de competències professionals associades a l’entorn laboral de la campanya agrària

Què oferim?

Facilitar l’adquisició de competències professionals associades a l’entorn laboral de la campanya agrària, suposant una millora en la qualificació de les persones participants i les seves oportunitats d’inserció i, a la vegada, disposar d’un major nombre de persones expertes en la gestió i l’acompanyament de les persones temporeres.

Contracte de treball

Accions d’experiència laboral que inclouen un contracte de treball de 6 mesos

Formació

Formació transversal en eines per a la mediació

Requisits

Persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades.

Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle d’educació universitària o cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o certificats de professionalitat, relacionades amb les funcions de la campanya agrària

Ens trobaràs als serveis centrals IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00imo@paeria.es

ENTITATS COL·LABORADORES