CONFORCAT

Programes mixtos d’orientació i formació

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Què oferim?

Un servei d’orientació per a la millora de la qualificació professional a través de la formació i/o d’eines de recerca o millora d’ocupació

Accions formatives

  • Curs d’ofimàtica – titulació oficial i preparació per al certificat ACTIC
  • Curs de gestió operativa de tresoreria – titulació oficial
  • Curs de gestió auxiliar de personal – titulació oficial
  • Competències digitals bàsiques
  • Com organitzar una reunió virtual
  • Logística integral
  • Manipulador de productes fitosanitaris

A qui s'adreça?

Programa per a persones que han estat o estan en ERTO, persones treballadores o bé en règim d’autònoms

Temporalització

Data d’inici 1 de setembre i data fi 30 setembre 2022

Ens trobaràs als serveis centrals IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida

whatsapp: 619 077 224
Tel.: 973 24 20 00

Carme Vilarasau: cvilarasau@paeria.cat
Pilar Santamaria: psantamaria@paeria.cat

Anna Rojas: arojas@paeria.cat

LLISTA D'ACCIONS FORMATIVES DEL CONFORCAT

ENTITATS ORGANITZADORES