DEFINEIX I SELECCIONA

Programa innovador adreçat a crear un espai de coneixement compartit
entre les empreses de la província de Lleida per millorar els processos de selecció i definició de llocs de treball per competències.

Objectius del projecte

Facilitar informació i eines a l’empresa per dur a terme la definició dels llocs de treball i selecció per competències.

Accions a realitzar

  1. Jornada d’obertura
  2. Màster Class: Aprofundiment de diferents conceptes sobre la descripció dels llocs de treball, selecció per competències
  3.  Workshop “in situ” a l’empresa o espai singular: visites a empreses que siguin líders vers les competències treballades
  4. Àgora:  espais de treball conjunt i d’intercanvi entre els participants amb la finalitat d’elaborar un llibre de professions i un diccionari de competències.
  5. Acte de Cloenda

Empreses destinatàries

Micro, petita i mitjana empresa de la zona d’influència de Lleida.

Qui organitza?

IMO Salvador Seguí
C/ Pare Palau, 5
Tel. 973 242 000

Genoveva Suay (coordinadora) gsuay@paeria.es

Socis Col.laboradors

Ajuntament Bell-lloc, Ajuntament de Tàrrega, Consell Comarcal Segarra, Consell Comarcal Garrigues, Ajuntament Granadella, Paeria Cervera

Per participar

Viviana Gracià. vgracia@paeria.cat Tel.: 973 24 20 00

ENTITATS COL·LABORADORES