FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL

Contractes d’un any a joves i formació per aconseguir un certificat de professionalitat

Què oferim?

L’objectiu principal d’aquest programa és facilitar a les persones joves en situació d’atur, sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral; la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual: un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

T’oferim:

  • Contracte per a la formació i l’aprenentatge (75% treball efectiu, 25% formació) durant 1 any
  • Inici del contracte i formació professionalitzadora: març 2022
  • Jornada laboral: completa
  • Salari: 950,13€/M (75% de la jornada)

Temporalització

Desembre 2021 a abril de 2023

Quins perfils professionals disposem?

Persones destinatàries

Joves en situació d’atur, de 18 a 29 anys,

Les persones participants s’hauran d’inscriure a l’oficina de treball com a demandant d’ocupació.

Ens trobaràs als serveis centrals de l'IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

Mireia Bertran. mireiabertran@paeria.es

Joana Cervera. jcervera@paeria.es

ENTITATS COL·LABORADORES