FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL

Contractes d’un any a joves i formació per aconseguir un certificat de professionalitat

Què oferim?

L’objectiu principal d’aquest programa és facilitar a les persones joves en situació d’atur, sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral; la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual: un certificat de professionalitat i un contracte de formació en alternança.

T’oferim:

 • Contracte per a la formació i l’aprenentatge (65% treball efectiu, 35% formació) durant 1 any
 • Inici del contracte i formació professionalitzadora: gener 2023
 • Jornada laboral: completa
 • Salari: 65% SMI

Temporalització

Gener 2023 a Gener 2024

Quins perfils professionals disposem?

 • Activitats administratives amb la relació amb el client. Certificat professionalitat nivel 2
 • SECTOR FUSTA
  • Treballs de fusta i moble. Certificat de professionalitat de nivel 1
  • Instalació d’elements de fusteria. Certificat de professionalitat de nivel 2
 • SECTOR MANTENIMENT D’ESPAIS
  • Neteja d’espais oberts i instal·lacions industrials. Certificat de professionalitat de nivel 1
  • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardinería. Certificat de professionalitat de nivel 1
  • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Certificat de professionalitat de nivel 2 PARCIAL
  • Treballs de fuseria i moble. Certificat de professionalitat de nivel 1 PARCIAL

Persones destinatàries

Joves en situació d’atur, de 18 a 29 anys,

Les persones participants s’hauran d’inscriure a l’oficina de treball com a demandant d’ocupació.

Ens trobaràs als serveis centrals de l'IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

Mireia Bertran. mireiabertran@paeria.es

Joana Cervera. jcervera@paeria.es

ENTITATS COL·LABORADORES