MESURES URGENTS D'OCUPACIÓ PEL TANCAMENT PERIMETRAL. PROGRAMA MUTP 2021

Lleida, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, Granja d’Escarp i Torres de Segre
El programa va destinat a reduir l’impacte produit pel tancament perimetral de l’estiu 2020 a Lleida i al Baix Segre, a través d’accions per millorar l’activitat económica en les empreses i fomentar l’ocupació de les persones.

El programa ofereix de manera presencial i/o telemàtica mesures de suport a les persones i les empreses.

 • Acollida i acompanyament a la inserció laboral
 • Aprenentage i capacitació
 • Plans d’ocupació
 • Foment de la contractació mitjançant la contractació subvencionada
 • Prospecció d’empreses per identificar oportunitats d’ocupació
 • Assessorament en el procés de Transformació digital de les empreses

FOMENT A LA CONTRACTACIÓ

Foment a la contracatció pretén millorar el teixit productiu dels municipis afectats pel tancament perimetral del juliol 2020 com a conseqüència de la COVID-19, mitjançant la contractació laboral subvencionada

El programa ofereix:

 • Accés a un procés de selecció o pre-selecció de candidats/es gratuït.
 • Subvenció de fins a 6 mesos per import de 1.108 euros/mensuals pels mesos de contracte a jornada complerta
 • Assessorament i suport en tot el procés de contractació i en la tramitació de la subvenció i justificació econòmica.

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL

S’ofereix informació, acompanyament i orientació laboral i formativa, mitjançant el treball en competències clau, a fi de promoure l’accés al mercat de treball o l’entorn educatiu.

El programa posa a disposició de les persones en situació d’atur, persones treballadores en situació de precarietat laboral i ERTOS

 • Orientació formativa i laboral
 • Formació en competències TIC
 • Acccions de recerca de feina i coneixement del mercat laboral

PROSPECCIÓ D'EMPRESES

La crisi derivada de la Covid19 i la implantació progressiva de la indústria 4.0 suposa un canvi de paradigma que afecta directament al mercat de treball i a les ocupacions.

Detectar i conèixer els perfils professionals emergents o en procés de transformació, permet encaixar millor les persones amb les demandes i assegurar la disposició de personal.

El servei de prospecció empresarial permet:

 • Detectar noves ocupacions
 • Elaborar el perfil competencial necessari per executar-les
 • Difondre el nou perfil professional

Empreses interessades podeu posar-vos en contacte amb mpujol@paeria.cat

MUTP

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d’1 de desembre”