FOMENT A LA CONTRACTACIÓ

Foment a la contractació del programa MUTP pretén millorar el teixit productiu dels municipis afectats pel tancament perimetral del juliol 2020 com a conseqüència de la COVID-19, mitjançant la contractació laboral subvencionada.

Beneficis per les empreses

  • Accés a un procés de selecció o pre-selecció de candidats/es gratuït.
  • Subvenció de fins a 6 mesos per import de 1.108 euros/mensuals pels mesos de contracte a jornada complerta.
  • Assessorament i suport en tot el procés de contractació i en la tramitació de la subvenció i justificació econòmica.

Beneficis per a les persones

  • Contracte mínim de 6 mesos continuats a jornada completa.
  • Acompanyament en el procés de selecció.
  • Retribució d’acord amb el conveni del sector i no inferior a l’SMI.

Requisits per les empreses

Estar ubicades en la zona del confinament perimetral.

Que hagin disminuit els seus ingressos i facturació

Tenir una plantilla inferior a 50 treballadors/es.

Temporalització

Des de l’1 de juny de 2021 fins a l’1 de novembre de 2021

Informació

C. Pare Palau, 5
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00 / 619 07 45 83

Anna Delgado andelgado@paeria.cat

Lorena Monesma lmonesma@paeria.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d’1 de desembre