PROGRAMA DE REINCORPORACIÓ AL TREBALL

Projecte de formació i inserció sociolaboral adreçat prioritàriament a de persones estrangeres immigrades

Què oferim?

Oferim una formació perquè les persones beneficiares puguin reincorporar-se en el mercat de treball, donar-los eines per assolir l’autonomia personal i promoure la seva integració en la dinàmica local.

Accions formatives

  • Mòdul de català (65h)
  • Modul de formació laboral (100h) – Serveis neteja

Requisits

Persones estrangeres immigrades, especialment en situació d’irregularitat, dones reagrupades i sol.licitants d’asil.

Qui organitza?

IMO Salvador Seguí
C/ Pare Palau, 5
Tel. 973 242 000

Ens trobaràs als serveis centrals IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

Dolors Montagut. dmontagut@paeria.cat

null
Programa de Reincorporació al Treball
Inserim laboralment a persones estrangeres
Apunta't

ENTITATS COL·LABORADORES