ANUNCI:

PUNTUACIÓ DE LES CANDIDATURES PER COBRIR LES 24 PLACES PER TREBALLAR A LES TAQUILLES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA PER A LA TEMPORADA D’ESTIU 2020.

 

Aquí trovareu el document amb el llistat de candidatures seleccionades i les que queden en borsa

 

———————————————————————————————————————————————–

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PER TREBALLAR A LES TAQUILLES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA CIUTAT DE LLEIDA LA TEMPORADA D’ESTIU 2020 (situació excepcional Covid-19)

  1. ES VALORARÀ:

1.1  De manera preferent:

– Tenir entre 25 i 55 anys

– Acreditar que es troba en situació d’atur

1.2 Experiència en tasques de neteja i en atenció al públic (control d’accessos, resolució de conflictes, etc.).

 

  1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

2.1 S’ha d’emplenar el model oficial de sol·licitud que podeu trobar en aquest enllaç o bé disponible a les oficines de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) situades al C/ Pare Palau, 5 (Pardinyes) aportant la següent documentació:

– Currículum actualitzat amb fotografia

– Vida laboral actualitzada

– Còpia del DNI

– Document que acrediti la situació actual d’atur

La presentació de tota aquesta documentació es farà presencialment a les oficines de l’IMO.

2.2 Termini de presentació:

Del dilluns dia 22 al dimarts dia 23 de juny a les 14:00h (horari de 8:00h a 14:00h).

 

ENTREVISTES:

Les entrevistes iniciaran el divendres dia 26 de juny.

 

CARACTERÍSTIQUES LLOC DE TREBALL: TAQUILLER/A PISCINA MUNICIPAL

  1. TASQUES PRINCIPALS:

Control accés/ aforament, prevenció/ resolució de conflictes i neteja.

  1. JORNADA DE TREBALL:

Torns setmanals (una setmana de treball i una de descans) de dilluns a diumenge (horari: 9:10h a 19:50h) amb els corresponents descansos al mateix lloc de treball a la piscina municipal assignada.

  1. RETRIBUCIÓ:

1.031€ bruts/mes aprox. (inclosa prorrata extres).

  1. TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE:

Des de l’obertura de les piscines municipals (4 dates d’inici segons torn/ piscina) i fins al tancament (30 agost o  6 de setembre). En funció de la piscina/ torn assignats s’iniciarà i s’acabarà el contracte en les dates que es comunicaran a la reunió informativa dels seleccionats.

  1. FORMACIONS (3):

5.1 Tots els seleccionats a taquiller/a de les piscines municipals 2020 de la ciutat de Lleida rebran una reunió informativa en la que es comunicarà el torn d’inici, la piscina assignada i tasques.

5.2 Com cada any, els seleccionats rebran un curs de prevenció de riscos laborals.

5.3 Tenint en compte la situació excepcional d’aquest any, els seleccionats rebran un curs específic de seguretat i higiene sanitària com a mesures de prevenció de la Covid-19.

Les dates i ubicacions d’aquestes 3 formacions seran comunicades oportunament amb temps i forma