UBICAT

Acompanyament a la inserció i suport ocupacional per la inclusió social.

Què oferim?

Programa d’informació, assessorament i acompanyament en l’orientació laboral i formativa, en l’identificació i desenvolupament de competències i apropament al teixit empresarial del territori. Possibilitats de pràctiques a l’empresa i INCENTIU ECONÒMIC lligat a assistència i aprofitament. (prèvia valoració de la situació socio-econòmica)

Temporalització

Gener a desembre de 2021

Persones destinatàries

Persones en situació d’atur, persones inactives i persones treballadores en situació de precarietat laboral.

Les persones participants s’hauran d’inscriure a l’oficina de treball com a demandant d’ocupació.

Qui organitza?

IMO Salvador Seguí
C/ Pare Palau, 5
Tel. 973 242 000

Ens trobaràs als serveis centrals de l'IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

Natxo Pijuan. npijuan@paeria.cat

Descarrega’t el fulletó del programa (PDF)

null
UBICAT
Programa d'acompanyament a la inserció
Apunta't

ENTITATS COL·LABORADORES

UBICAT 2021

Programa Ubicat 2019