ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Accions de formació d’oferta amb la finalitat de millorar la seva qualificació professional per mitjà de la consecució i perfeccionament de les competències professionals.

Accions formatives

Adreçades de manera prioritària a persones desocupades, amb la finalitat d’oferir una oferta formativa de qualitat ajustada a les necessitats del mercat laboral.

Titol acreditatiu

Són accions adreçades a obtenir un certificat de professionalitat.

Ens trobaràs als serveis centrals IMO

Pl. Rosa Sensat, 1. 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

Dolors Montagut: dmontagut@paeria.cat

Certificats de professionalitat homologats:

 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Nivell 1
 • Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents. Nivell 1
 • Activitats de gestió administrativa. Nivell 2
 • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. Nivell 1
 • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Nivell 2
 • Soldadura oxigàs i soldadura mig mag . Nivell 2
 • Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció. Nivell 1.
 • Pintura decorativa en construcció. nivell 2
 • Instal·lació d’elements de fusteria. Nivell 2
 • Treballs de fusteria i moble. Nivell 1
 • Serveis auxiliars d’estètica. Nivell 1
 • Serveis auxiliars perruqueria. Nivell 1
 • Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials. Nivell 1
 • Docència de la formació professional per a l’ocupació. Nivell 3.

ENTITATS COL·LABORADORES