POLÍTICA DE QUALITAT DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ

Missió

Millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat responsable de les empreses, en l’àmbit de l’ocupació, per tal d’assolir un desenvolupament local sostenible.

Visió

Ser líders en la millora de l’ocupabilitat de les persones i en la promoció de la competitivitat responsable de les empreses mitjançant l’impuls de xarxes de cooperació, la innovació de serveis, l’aprofitament d’actius interns i externs i la creació de valor públic.

Valors

  • Col·laboració dins la pròpia entitat i cooperació amb els altres.
  • Confiançacompromís amb les persones i organitzacions amb què treballem.
  • L’excel·lència a través de la millora contínua i la innovació.
  • Iniciativaproactivitat per afrontar els reptes.
  • Inclusió i cohesió social per a tota la ciutadania.
  • Aprenem de tot i de tothom.

 

Alineada amb la missió, la visió i els valors de l’IMO, la Política de Qualitat de l’IMO vol posar de manifest el compromís del seu Consell Rector, i al seu capdavant, el president, per vetllar pel compliment dels requisits que defineix la Norma ISO 9001:2015, amb la revisió, manteniment i millora continua del sistema de gestió de qualitat per tal d’assolir els objectius definits, mantenir i millorar de manera continuada el sistema de gestió de qualitat, fent extensiu aquest compromís a tots els treballadors i treballadores de l’IMO.

En concret la direcció de l’IMO es compromet a:

  • Comunicar tant la política com els objectius de qualitat i revisar anualment el contingut d’aquesta política per garantir-ne permanentment la seva adequació.
  • Proporcionar els recursos humans i materials necessaris per mantenir el sistema de gestió de la qualitat i assolir els objectius de qualitat.
  • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat seguint els estàndards definits, aconseguint que cada integrant de l’organització promogui millores i alerti en cas de detecció d’oportunitats.

El president de l’IMO