PROGRAMA SEFED. Metodologia en Simulació d’empreses

Titulació: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Certificat de Professionalitat de nivell 2 )
Data d’inici: Properament.  Horari: 8 a 14 h.

Formació innovadora

L’aula es transforma en una oficina administrativa d’una empresa simulada, on es reprodueix el circuit administratiu habitual entre les 5.000 empreses simulades de tot el món.

L’alumnat es converteix en el personal de l’empresa i el professorat en cap de departament.

Què oferim?

 • Titulació oficial en el certificat de professionalitat de nivell 2 d’Activitats de gestió administrativa
 • Participació en la Fira d’Empreses Simulades
 • Formació en TIC, encaminada també als certificats d’ACTIC (l’IMO és centre col·laborador ACTIC)
 • Pràctiques en empreses
 • Possibilitat de fer estades a l’estranger (Erasmus +)
 • Possibilitat d’inserir-se laboralment en el sector administratiu

Requisits

Cal complir almenys un d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en ESO
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Ens trobaràs a l'edifici Formació de l'IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00
null
Formació amb compromís de contractació
Formem a persones aturades en gestió administrativa
Apunta't

Fundació Inform i l'empresa simulada

ORGANITZADORS

ENTITATS COL·LABORADORES