EL NOSTRE EQUIP

Per poder assolir la missió i els objectius de l’entitat, l’IMO disposa d’un equip tècnic que aporta experiència, coneixements i professionalitat en la gestió dels programes que es desenvolupen. Així, treballem perquè la ciutadania aconsegueixi millorar l’accés al mercat laboral, perquè es fomenti l’autocupació i l’emprenedoria, perquè es pugui oferir serveis a les empreses i perquè les persones en discapacitat s’integrin en el món laboral. Es tracta d’un equip de professionals implicats i compromesos amb la feina, un grup de persones que compartim els valors de l’entitat i treballem en equip.

La qualitat de la feina es reflecteix amb l’elevat percentatge de satisfacció que les persones participants en els diferents programes han pogut testimoniar al llarg dels anys