ATENCIÓ:

  • De l’1 al 16 d’agost les empreses no podran donar d’alta noves ofertes al servei d’intermediació laboral. Tampoc es gestionaran ofertes de treball.
  • De l’1 al 16 d’agost no es faran validacions de noves altes de persones candidates.