FORMACIÓ CONTÍNUA

Accions formatives subvencionats per a persones treballadores en actiu o en situació d’ERTO

Què és la formació contínua?

La formació contínua és la formació professional per a l’ocupació (àmbit laboral) adreçada a persones treballadores en actiu, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

S’ofereix de manera complementària a la programada per les empreses i inclou accions formatives que responen a necessitats de caràcter tant transversal com sectorial, així com les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social.

Quina formació inclou?

  • Formació dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat, aquests certificats acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat.
  • Altres tipus de formació, que s’acrediten amb un diploma d’assistència i/o aprofitament.

Consorci per a la formació continua de Catalunya

El Consorci s’encarrega de la gestió i de l’execució dels programes de la formació professional contínua, amb l’objectiu de garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, com també per mantenir la capacitació professional de les persones treballadores quant als canvis dels processos productius.

A qui s'adreça?

A persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, e en actiu, del regim d’autònoms i de l’economia social o desocupades (percentatge)