GESTIÓ DEL CONEIXEMENT IMO

Projecte sobre gestió del coneixement i Bussines Intelligence a l’IMO

Què és?

Que és?.

Eina de Bussines Inteligence per la Gestió del coneixement i tractament de dades de l’IMO per l’optimització de la gestió i la presa de decisions. Grup de treball: Gestió del Coneixement

Què es pot consultar?

Què es pot consultar?

BI?

Aquest projecteBI ….

On ens trobaràs?

INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ
Pl. Rosa Sensat, 1 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

ENTITATS COL·LABORADORES