CAMPANYA AGRÀRIA A LLEIDA 2023

Adquisició de competències professionals associades a l’entorn laboral de la campanya agrària

Què oferim?

Facilitar l’adquisició de competències professionals associades a l’entorn laboral de la campanya agrària, suposant una millora en la qualificació de les persones participants i les seves oportunitats d’inserció i a la vegada, disposar d’un major nombre de persones expertes en la gestió i l’acompanyament de les persones temporeres en les diferents campanyes agràries de l’àmbit local català.

Actuacions

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ: contractació de persones desocupades per tal d’oferir-los experiència laboral en el marc de la gestió de les campanyes agràries. Els contractes tenen per objectiu la realització de les tasques d’assessorament i informació en l’àmbit sociolaboral.
FORMACIÓ: accions formatives transversals.

Normativa reguladora

ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig
ORDRE TSF/79/2021, de 8 d’abril
RESOLUCIÓ EMT/1310/2023, de 13 d’abril

Persones destinatàries

Persones treballadores desocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades.
Hauran d’estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle d’educació universitària o cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o certificats de professionalitat, relacionades amb les funcions de la campanya agrària.

Ens trobaràs als serveis centrals IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

ENTITATS COL·LABORADORES