DISPOSITIUS TREBALL ALS BARRIS

Els dispositius són oficines d’atenció a les persones residents en els barris d’intervenció on es realitzen accions individuals, formatives i grupals per afavorir la inserció laboral i la qualificació. Es treballa en cada cas, de manera personalitzada, les competències i coneixements que poden ajudar la persona en el seu procés de recerca de feina.

Què oferim?

Tutories individuals i grupals d’orientació i acompanyament a la inserció i la recerca de feina (currículum, entrevista, visita a empreses, informació d’ofertes, etc.)

Activitats del dispositiu

 • Taller de lectoescriptura: “Lletres per a mi”
 • Iniciació a les noves tecnologies
 • Tràmits en línia i ruta laboral
 • Grup de dones “Anem per feina”
 • Sessions d’objectiu professional i recerca de feina

Formació

 • Curs de Serveis Auxiliars de Residència
 • Curs de Manipulació d’Aliments
 • Curs de Preparació de comandes
 • Curs de Conducció de carretons elevadors
 • Curs de Conducció de plataformes elevadores

Cursos específics per a joves

 • Curs de manicura
 • Curs d’auxiliar de fusteria

Requisits

Persones inscrites a l’OTG (portar document d’inscripció a l’OTG i NIF/NIE) i residents als barris objecte d’intervenció. En cas de persones estrangeres,
han de tenir la documentació.

Casa d'Oficis

Joves de 16 a 29 anys, inscrits/es a l’OTG i amb ESO, PFI o Prova d’accés a cicles formatius (6 mesos de formació + 6 mesos de contractació)
Especialitats de Pintura, Soldadura, Fusteria i Manteniment d’espais urbans.

Ens trobaràs a

Dispositiu Mariola (Centre Cívic de Mariola)
C/ Artur Mor, 1 · Tel. 973 700 656

Dispositiu Centre Històric
Dispositiu adreçat a DONES
C/ Tallada, 1 · Tel. 973 700 664

Dispositiu Noguerola (Antigues Adoberies)
Rambla de Ferran, 9 · Tel. 973 225 428 / 973 230 672

Dispositiu per a Joves
De dilluns a divendres: Centre Cívic Mariola. C/ Artur Mor, 1 · Tel. 973 700 656

Dilluns i divendres: Lleida Jove.  C/ La Palma, 6-10 · 973 700 668

FulletMés informació al facebook »

ENTITATS COL.LABORADORES

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris