ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Accions de formació d’ofertaamb la finalitat de millorar la seva qualificació professional per mitjà de la consecució i perfeccionament de les competències professionals.

Accions formatives

Adreçades de manera prioritària a persones desocupades, amb la finalitat d’oferir una oferta formativa de qualitat ajustada a les necessitats del mercat laboral.

Titol acreditatiu

Són accions adreçades a obtenir un certificat de professionalitat.

Ens trobaràs als serveis centrals IMO

Pl. Rosa Sensat, 1. 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

Dolors Montagut: dmontagut@paeria.cat

ENTITATS COL·LABORADORES