ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Accions de formació d’ofertaamb la finalitat de millorar la seva qualificació professional per mitjà de la consecució i perfeccionament de les competències professionals.

Accions formatives

Adreçades de manera prioritària a persones desocupades, amb la finalitat d’oferir una oferta formativa de qualitat ajustada a les necessitats del mercat laboral.

Titol acreditatiu

Són accions adreçades a obtenir un certificat de professionalitat.

Certificats de professionalitat que oferim:

Requisits

Prioritàriament, són accions adreçades a persones treballadores desocupades.

Qui organitza?

IMO Salvador Seguí
C/ Pare Palau, 5
Tel. 973 242 000

Ens trobaràs als serveis centrals IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

Dolors Montagut: dmontagut@paeria.cat

ENTITATS COL·LABORADORES