REINCORPORACIÓ AL TREBALL

Formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres immigrades

Què és?

L’objectiu del projecte és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la combinació d’actuacions formatives teòriques i pràctiques a persones immigrades per aconseguir la seva inserció laboral, la promoció de l’autonomia i la integració en la dinàmica  local.

Què oferim?

El projecte  se centra en tres mòduls: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, formació laboral en els sectors amb més demanda de mà d’obra i pràctiques formatives.

Les formacions que oferim són:

. Neteja d’immobles
. Operacions bàsiques de restaurant i bar (180h)
. Auxiliar de cuina per a col·lectivitats
. Serveis de restauració i industria alimentària
. Serveis auxiliars de manteniment: soldaura, fusta i pintura (200h)

A qui s'adreça?

Persones estrangeres en situació o en risc d’irregularitat administrativa, preferiblement amb fills a càrrec, dones reagrupades, persones estrangeres immigrades en situacions específiques de vulnerabilitat: dedicades a la venda irregular a la via pública, sol·licitants d’asil, pendents d’informes d’arrelament social, tutelades per la Generalitat, i situacions similars.

Contacta

INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ
Pl. Rosa Sensat, 1 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00
Dolors Montagut dmontagut@paeria.es

ENTITATS COL·LABORADORES