Orientació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Què oferim?

Acompanyament en la inserció laboral i formativa, mitjançant un pla individualitzat i a través de diferents accions de caràcter integral i transversal.

Persones destinatàries

Persones perceptores de la Renda Garantida per la Ciutadania

Temporalització:

De gener a desembre del 2021

Dades de contacte

IMO Salvador Seguí
C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00
Nacho Pijuan npijuan@paeria.cat

Video Català

Video en castellano