Renda garantida de ciutadania

Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral i formativa per a persones en situació de risc d’exclusió social

Què oferim?

Acompanyament en la inserció laboral i formativa, mitjançant un pla individualitzat i a través de diferents accions de caràcter integral i transversal.

Persones destinatàries

  • Persones en risc d’exclusió social
  • Persones perceptores de la Renda Garantida per la Ciutadania
  • Persones perceptores de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)

Temporalització:

De setembre a desembre del 2022

Dades de contacte

IMO Salvador Seguí
C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00
Nacho Pijuan npijuan@paeria.cat