Orientació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Objectius

Aconseguir la inserció social i laboral de les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania mitjançant un pla individual d’inserció i l’aplicació de diferents accions de caràcter integral i transversal que millorin les seves competències i la seva autonomia personal.

Persones destinatàries

Persones perceptores de la Renda Garantida per la Ciutadania

Dades de contacte

INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ
Pl. Rosa Sensat, 1 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00
Nacho Pijuan npijuan@paeria.cat

Accions

 • Diagnòstic de l’ocupabilitat i Elaboració del pla individual d’inserció
 • Definició de l’objectiu professional
 • Motivacions i interessos
 • Coneixement del context i del mercat de treball
 • Identificació de les pròpies Competències
 • Canals i Eines per la recerca de feina
 • Procés de selecció per a una oferta de treball
 • Autoocupació
 • Formació en Competències transversals: gestió del temps, treball en equip, autonomia…
 • Formació en Competències de base: Lectoescriptura, cultura general, català…
 • Formació en Noves tecnologies
 • Pràctiques en empresa
 • Tutorització i acompanyament a la inserció

TBarris_ii

TREBALL ALS BARRIS

Orientem les persones residents als barris de la Mariola, Portal Magdalena-Noguerola i Centre Històric
Sefed_large

APRÈN TREBALLANT

SEFED. Formació amb la metodologia d’empresa simulada amb compromís de contractació
singulars

OBRINT PORTES ALS JOVES

Projecte singular d’exploració d’interessos
Imatge programa

TREBALL I FORMACIÓ

Programa que combina la experiència laboral de les persones participants amb la formació professionalitzadora