OBRINT PORTES ALS JOVES

Projecte singular d’exploració d’interessos

Què oferim?

Servei personalitzat d’acompanyament i tutorització als joves, per tal d’orientar el seu futur professional i millorar la seva ocupabilitat.
L’objectiu del programa és aconseguir la inserció laboral o la continuitat educativa dels joves.

Què fem?

Tutories individualitzades.
Tallers de desenvolupament de competències transversals a través del lleure.
Tallers de mercat laboral i de recerca de feina.
Formació professionalitzadora *
Pràctiques en empreses.
Visites a empreses del territori per conèixer l’entorn productiu.
Participar en activitats socials, culturals i cíviques.
Tallers de reforç de competències base de comunicació i d’utilització d’eines informàtiques i internet.
Tenim cura del benestar emocional dels participants.
Experiència europea adreçada a joves del CP Dinamització d’activitats de lleure educatiu que vulguin ampliar coneixements.
Prospecció empresarial i acompanyament a la inserció dels joves.

Formació professionalitzadora*

  • Gestió bàsica de magatzem (120h)
  • Procediments bàsics d’electricitat i fontaneria (225h)
  • CP Dinamització d’activitats de lleure (360h)
  • Conducció de carretons i manipulació d’aliments (70h)

Requisits

Persones d’entre 16 i 29 anys, inscrites al SOC com a demandats d’ocupació no ocupades o com a millora d’ocupació.

Temporalització

Gener – desembre 2024

Qui organitza?

Aquest projecte s’executa de forma agrupada entre: Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, Associació Reintegra, Fundació Verge Blanca i COELL.

Més informació

INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ
Pl. Rosa Sensat, 1 25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00 / 
628 285 731  
Mercè Ribera mribera@paeria.cat

ENTITATS COL·LABORADORES

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”