CENTRE COL·LABORADOR PUNT TIC

Punt TIC és un programa adreçat a oferir accés a les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutadania.

QUE ÉS?

La Xarxa Punt TIC està integrada per diferents centres, espais i punts que tenen en comú la posada a disposició de la ciutadania d’un equipament i del personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu entorn. Són centres de referència territorial pel que fa a la societat del coneixement i són espais integradors que potencien la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.

EQUIPAMENT

Accés a equipament basat en ordinadors amb connexió a internet

  • (1 espai amb programari Linux, 1 espai amb programari Windows)
  • Formació en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació

Formació

Formació en l’ambit de les tecnologies de la informació i la comunicació

Acreditació ACTIC

Accés a la prova per a l’obtenció de l’acreditació de competències en TIC (ACTIC)

Requisits

El punt TIC està format per dos espais (l’Espai Atena i l’aula 5) i s’adreça a tota la ciutadania.

Ens trobaràs a l'edifici formació de IMO

Pl. Rosa Sensat, 1
25005 Lleida
Tel.: 973 24 20 00

LLISTAT D'ACCIONS FORMATIVES