In: General

El regidor David Melé ha visitat l’actuació que s’està fent al centre per part dels alumnes treballadors de l’especialitat de Pintura del programa Casa d’Oficis Treball als Barris de l’Institut Municipal d’Ocupació

Alumnes treballadors de l’Institut Municipal d’Ocupació estan fent treballs de pintura al Centre Cívic de Democràcia, ubicat al barri de Noguerola. Es tracta d’una actuació de manteniment que duen a terme deu alumnes de l’especialitat formativa Pintura decorativa en construcció del programa Casa d’oficis Treball als Barris, gestionat per l’IMO. Actualment, aquest centre és la seu de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.

El regidor d’Ocupació, Responsabilitat Social i Horta i president de l’IMO, David Melé, ha explicat que les actuacions dutes a terme per aquests alumnes treballadors s’ubiquen a la planta tercera de l’edifici i contempla el manteniment de parets, sostre, fusteria interior i exterior. Previ a l’aplicació de pintura d’acabat, s’ha fet la preparació de suports, amb el cobriment del gotelé existent en parets de passadís, reparació de fissures i escatat d’elements de fusta. La superfície en planta de l’actuació és de 141 m².

Melé ha apuntat que aquest projecte ha permès als joves adquirir els coneixements pràctics en el sanejament i la regularització de suports per revestiment, aplicar imprimacions i pintures protectores, realitzar acabats decoratius de pintura i organitzar treballs de pintura en la construcció. Així mateix, el regidor i president de l’IMO ha volgut destacar que les obres també han permès a aquests alumnes-treballadors adquirir coneixements en Prevenció en riscos laborals i en competències laborals transversals, així com posar en pràctica el treball en equip i l’organització.

Programa Casa d’Oficis

El programa Casa d’Oficis està adreçat a joves aturats entre 16 i 29 anys i té per objectiu millorar l’ocupabilitat dels joves en situació d’atur. Durant 12 mesos s’estan formant professionalment amb l’ocupació de pintura, combinant la formació i el contracte laboral. A partir del mes de novembre, l’objectiu és la inserció laboral en empreses relacionades amb l’ocupació de pintura.

Casa d’Oficis és un projecte que compta amb 4 especialitats formatives: Soldadura per oxigàs i soldadura MIG/MAG, Pintura decorativa en construcció, Fusteria i Operacions auxiliars de treballs de paleteria. L’objectiu és el de millorar el mobiliari i els espais públics municipals dels barris de la Mariola, Centre històric i Noguerola que forma part de l’actuació Manteniment i reparació d’instal·lacions municipals.

La característica que es destaca d’aquest programa de formació i treball és que, durant els 6 primers mesos, l’alumne treballador rep una beca del Servei d’Ocupació de Catalunya i els 6 mesos restants té un contracte laboral de formació. El projecte és adreçat a joves residents als barris Mariola, Centre Històric i Noguerola/Portal de Magdalena, encara que excepcionalment es pot autoritzar la participació de persones no residents en aquests barris.

A partir del proper mes de novembre és previst donar continuïtat a la Casa d’oficis amb l’inici de 4 noves especialitats. L’objectiu és seguir formant joves en els oficis tradicionals, els quals presenten una elevada demanda de personal qualificat en el mercat laboral.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.