In:

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya acaba de publicar un informe-resum sobre la qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya.

En resum diu que en els darrers anys, tot i que s’ha recuperat l’ocupació, hi ha dubtes sobre la qualitat d’aquesta ocupació. En relació a la qualitat de l’ocupació a la indústria, la conclusió és que hi ha major qualitat d’ocupació en la indústria en alguns sectors que en altres. Concretament.

+ millor ocupació en sector energia, química, cutxú, maquinària i material elèctric

– pitjor qualificació en sector alimentació i tèxtil, arts gràfiques i aigua i residus

Consulteu el resum a:

https://imolleida.com/wp-content/uploads/2019/07/Indicadors-socioeconomics.pdf