In:

La BSM-Universitat Pompeu Fabra ha elaborat l’informe ‘La transformació econòmica de Lleida: realitats i perspectives de futur’, un treball dirigit per Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat i Degà de la BSM. Aquest informe descriu els trets principals de la transformació econòmica de Lleida. Per això analitza els factors que han contribuït a la transformació del territori i elabora un diagnòstic de la situació actual des del punt de vista econòmic i empresarial. Finalment, l’estudi traça el mapa de les perspectives de futur, les oportunitats i les amenaces que afronta la regió.

l’elaboració de l’informe hi ha contribuït Andrei Boar (Universitat Pompeu Fabra), Gabriel Bracons (Barcelona Graduate School of Economics), Pilar Lloret (Universitat Oberta de Catalunya) i Ramon Saladrigues (Universitat de Lleida), amb la direcció d’Oriol Amat. Per la seva realització ha comptat amb la col·laboració de moltes empreses de Lleida, la Universitat de Lleida, el Fòrum Empresa i altres entitats del territori.

L’estudi, encarregat per Fòrum Empresa, s’ha presentat públicament a tres ciutats: Madrid, Lleida i Barcelona, i assenyala les oportunitats i els riscos detectats, així com tot un seguit de mesures de millora adreçades a les diferents administracions: Govern Central, Generalitat i Administracions locals.

La presentació de l’estudi ha comptat amb la intervenció de l’alcalde de Lleida, Félix Larrosa, de la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa M. Perelló i del director de l’estudi, Oriol Amat. El primer dels tres actes s’ha celebrat aquest 8 de maig a les 10h a  Madrid, el segon a les 15.45h a Lleida i el tercer a les 19.30h a Barcelona.

Descarrega’t el resum executiu

El document complet el teniu disponible a la biblioteca de l’IMO (format digital)