In:

La COELL organitza una jornada sobre com orientada a valorar les potencialitats i limitacions de les polítiques actuals de gestió de l’absentisme i la productivitat en les organitzacions, determinar els factors que condicionen la qualitat de l’experiència laboral i apuntar les claus per dissenyar i implementar intervencions específiques i integrades sobre la productivitat i el compromís des d’un enfocament de millora contínua.

Dia: 15 d’octubre de 2019
Hora: 17:00 hores
Lloc: Rambla de Ferran, 32 de Lleida (OELL)

Objectius
Identificar les limitacions en les polítiques de gestió de l’absentisme en el context
actual de transformació de les organitzacions i la societat.
Definir els aspectes que condicionen la qualitat de l’experiència laboral i
l’experiència de les persones.
Establir claus per construir organitzacions productives, saludables i basades en el
compromís.
Ponent:
Sr. Juan Francisco de la Font
Consultor Desenvolupo Corporatiu. Professor Associat Universitat de Lleida.
Inscripcions:
Correu electrònic: sroig@coell.org
altres consultes: Telefono: 973-232166