In:

La Montse Paz, tècnica de l’IMO, ha assistit a la V Trobada pedagògica sense embuts anomenada “Ni Faves ni badboys”, celebrada a Lleida el dissabte 25 de gener de 2020

TROBADA PEDAGÒGICA

Adjuntem idees claus de la conferència de Daniel Gabarrò;  Ni faves ni badboys: Com ajudar a infants i joves a construir una identitat positiva més enllà de la pressió social.
Conferència a càrrec d’en Daniel Gabarró. Noies i nois crítics i lliures: trencant els límits de gènere invisibles.

CV ocult 9 idees a aflorar:
1. El gènere és prescriptiu, no descriptiu.
2. La divisió entre dones i homes téuna intencionalitat política. No només ha de
canviar la feminitat sino que la masculinitat.
3. Accions especifiques per dones i per homes.
4. Les accions s’ha de aplicar també a les famílies.
5. La Coeducació és tranversal i hauria de ser central: accions concretes i
avaluables.
6. Visibilitat dins el CV
7. A la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) no es contempla la classe social. El
fracàs acadèmic està vinculat a la classe social. És un problema de masculitat
i de classe social.
8. Mirar a l’interior e l’alumnat:
– Escollir els seus valors.
– Resiliència – autollenguatge
– Pensament crític i abstracte.
– Aprendre a tenir una afectivitat sana.
– Avaluar l’empatia i habilitats socials.
– Avaluar els valors i projectes de vida.
9. Evolució diferents en les persones.

A la biblioteca de l’IMO trobareu també els documents següents:

–      Guia fácil ús no sexista