In:

Vivim una realitat cada vegada més complexa i polièdrica. Interrogar, comprendre, relacionar, debatre…, tot això ens permet prendre el pols al present i planejar el futur: establir prioritats, detectar metodologies innovadores, impulsar el desenvolupament econòmic i la transformació social. Per això és important disposar d’espais de reflexió que puguin servir com a lloc de trobada a institucions públiques, entitats socials, empreses, universitats, professionals, voluntaris i públic, per trencar barreres sectorials i permetre generar respostes o alternatives amb una òptica multidisciplinària. Amb aquest esperit, el Palau Macaya va impulsar el 2016 una convocatòria que convida tots aquests sectors a proposar projectes de reflexió a l’entorn del tema del desenvolupament humà i la sostenibilitat. A més d’oferir
un espai, hi aporta un marc metodològic que, alhora, s’ha anat enriquint amb els més de 35 projectes de reflexió duts a terme per diferents actors d’àmbits dispars.

En aquestes bases s’informa de les condicions de la convocatòria i es presenten les línies bàsiques de la metodologia que cal seguir en la proposta de reflexió

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/584315/bases_convocatoria_proyectos_de_reflexion_2019_ca.pdf/3de5d30d-bd78-72a7-f186-fb52a7ae91e0?t=1563530780312&utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=PM&utm_content=&utm_term

La data límin de presentació de propostes és el 12 de novembre.