In:

El Banc d’Espanya, ha publicat un artícle sobre els “Canvis en la decisió de participació laboral dels joves després de la crisis” on es mostra que la taxa d’activitat dlesjoves menors de 30 anys a Espanya s’ha reduit  de forma significativa després de la crisi. El motiu, la majoria de joves decideixen retrassar la seva entrada al mercat laboral o bé sortir-se’n per les dificultats de trobar feina al llarg de la crisi i ho van fer per dedicar-se a millorar la formació.

Podeu trobar l’informe complet a: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/19/Recuadros/Fich/IT-3T19-Rec7-Av.pdf