In:
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinarà aquest any 118.063.000 euros a millorar la formació i les competències professionals de les persones aturades per millorar la seva situació i expectatives i facilitar la seva reincorporació al mercat de treball. Aquests diners es distribuiran a través de set programes, liderats pel SOC, i que s’executaran a través dels ajuntaments i el món local, les empreses privades i les entitats del tercer sector social. El SOC calcula que unes 26.000 persones es beneficiaran d’aquesta iniciativa.
Tot i que cadascun dels programes s’adreça a col·lectius específics amb necessitats concretes (en algun cas fins i tot tenen un abast territorial determinat) l’objectiu general és millorar la qualificació i ampliar les competències professionals de les persones aturades i també d’aquelles amb feines precàries o de baixa qualificació.
Cal tenir present que 3 de cada 4 ciutadans que es troben a l’atur no disposen d’una qualificació que els permeti una inserció laboral amb unes mínimes garanties de futur. En aquest sentit, la realitat confirma la relació directa entre els baixos nivells de qualificació i l’atur de llarga durada.
Els programes també estan pensats per adequar-se a les exigències i necessitats actuals del mercat laboral. Els destinataris són persones i col·lectius en risc d’exclusió social, amb baixa qualificació, en situació d’atur de llarga durada (especialment majors de 50 anys), dones en situació de violència de gènere o bé que volen reincorporar-se al mercat de treball, nouvinguts, persones amb necessitat de reciclatge, persones amb discapacitat i treballadors ocupats en sectors en reestructuració, entre d’altres.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, considera que “la primera prioritat de les polítiques d’ocupació és el treball de qualitat, que ha d’estar al costat del progrés econòmic del país”. El Homrani subratlla que “no hi ha competitivitat real sense qualitat del treball que es crea. Volem progrés però també progrés social”. En la mateixa línia el conseller destaca que “tots els aturats i les aturades del país tenen al seu abast l’acompanyament i l’assessorament perquè treballem per arribar a tothom que necessita una feina”.
Els programes aprovats avui pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són els següents:
·         Treball i formació. Aquest programa té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment aquelles amb més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà de l’adquisició d’experiència laboral i de formació.
o   Pressupost. 53.413.000 euros
 
·         Treball als barris. Promou actuacions de millora de la qualitat de vida de les persones que resideixen en barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial des del punt de vista ocupacional, social i econòmic per contribuir a l’equilibri social i territorial.
o   Pressupost. 32.150.000 euros
·         Enfeinat. Fomenta accions per a la contractació laboral temporal i l’acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat, trencar la situació de desocupació, evitar-ne la cronificació i facilitar experiència professional per a la inserció laboral.
o   Pressupost. 18.000.000 euros
·         Ubicat. Programa que inclou actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en situació de precarietat laboral.
 
o   Pressupost. 6.000.000 euros
·         Programa d’aprenentatge per a l’especialitzacióPrograma mixt de formació i treball que proporciona a les persones poc qualificades l’oportunitat de formar-se i adquirir, mentre estan treballant, les competències transversals i bàsiques que necessiten.
 
o   Pressupost. 3.500.000 euros
 
·         Treball a les 7 comarques. Promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en set comarques (Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Anoia, Pallars Jussà i Ripollès) que tenen una major necessitat de reactivació econòmica. L’objectiu és estimular la creació d’activitat i la generació d’ocupació que afavoreixi la permanència de la població al territori.
 
o   Pressupost. 2.700.000 euros
 
·         Projectes innovadors i experimentals. Programa que dóna suport a la implementació de projectes que responguin als nous reptes de la situació socioeconòmica i ocupacional. L’objectiu és crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar l’activitat dels sectors productius estratègics i possibilitar la inserció de les persones més desafavorides.
 
o   Pressupost. 2.300.000 euros
Accediu a la notícia completa a http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=356505