In:

El  divendres, 26 de juliol de 2019 a la COELL es presenta l’Index de Competitivitat Comarcal

L’índex analitza 10 dimensions i es conformat per 50 indicadors, l’índex permet fer una primera diagnosi i la comparació amb les comarques de l’entorn , alhora que defineix el
paper dels factors de competitivitat analitzats en relació al seu model de desenvolupament econòmic , identificant prioritats a efecte de definir estratègies per reforçar fortaleses i minimitzar punts febles.

Així a nivell de província de Lleida, destaquem  la comarca del Segrià es troba entre les 10 comarques més competitives  de Catalunya .

Horari: 12:00 – 13:30 H
Lloc: COELL – Rambla Ferran, 32 -Lleida
Ponents: David Moreno, consultor de la companyia Activa Prospect i coordinador de l’estudi des del seu inici

Inscripcions: https://www.coell.org/Noticies/Esdeveniment.aspx?Id=4139