In:

Treball per ocupacions és un producte de l’Observatori del Treball i Model Productiu que aporta informació sobre el mercat de treball que pot ajudar les persones a prendre decisions sobre la seva orientació professional. També és un recurs de suport per a les organitzacions que treballen en orientació laboral.

És per això que ofereix informació sobre contractació, la seva qualitat i les persones demandants d’ocupació a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La informació es presenta detallada per a les ocupacions incloses en la Classificació nacional d’ocupacions (CNO-2011). S’exclouen de la presentació de resultats les ocupacions que la seva forma d’accés es realitza per una via diferent a la contractació laboral o l’autoocupació (com és el cas d’ocupacions vinculades a les forces de seguretat i el poder legislatiu i judicial).

Per a cada ocupació es proporciona una selecció d’indicadors i dades sobre l’evolució, perfil i qualitat de la nova contractació laboral, així com sobre l’evolució i el perfil de les persones que la demanen a través del Servei Públic d’Ocupació. Amb aquesta informació s’elabora un índex sintètic que recull la situació de cada ocupació en el mercat de treball. L’índex permet ordenar les ocupacions, de millor a pitjor posicionades, d’acord amb tres criteris: contractació laboral, qualitat i demandants.

L’apartat Quina ocupació t’interessa? permet una consulta individualitzada per a una ocupació concreta. També es pot consultar un resum de totes les ocupacions a l’apartat Ordenació de les ocupacions, i la informació detallada, a l’apartat Metodologia i taules de detall.

Enllaç a l’eina: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/