In: igualtat d'oportunitats, Ocupació, Paeria

L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i la Fundació Jaume Rubió han signat aquest migdia un conveni de col·laboració, amb l’objectiu de facilitar la reinserció laboral i l’ocupabilitat de persones en perill d’exclusió social, a través dels diversos programes que ambdues entitats promouen per facilitar la incorporació al món del treball d’aquest col·lectiu.

La tinent d’alcalde i regidora d’Ocupació i Responsabilitat Social, Anna Campos, i Rafa Allepuz, president de la Fundació Jaume Rubió, entitat a través de la qual Càritas du a terme els seus programes d’ocupació, han rubricat el conveni pel 2020 amb voluntat de renovar-lo anualment, durant un acte que ha tingut lloc a la seu de l’IMO.

Anna Campos ha assenyalat la importància de la formació, si més no entre col·lectius com els d’atur de llarga durada, que cal reciclar per poder-los reincorporar en el mercat laboral, ja que molts oficis han desaparegut i n’han aparegut de nous. Una tasca que des de l’IMO també es fa en programes específics en els barris.

El conveni té com a finalitat que les persones ateses en els programes d’orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral i les dels programes d’ocupació de l’IMO puguin accedir al servei d’Acollida Laboral i la borsa de treball de la Fundació Rubió, així com a les seves accions formatives. Així mateix, les persones ateses en aquests serveis de l’entitat sociolaboral podran accedir a les accions formatives incloses en els diversos programes d’ocupació que gestiona l’IMO.

Objectius

La Fundació Jaume Rubió té com a objectius ajudar a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, mitjançant el desenvolupament d’accions de formació i establint itineraris d’inserció personalitzats. També vetlla per aquesta incorporació d’una forma directa o mitjançant la creació de llocs de treball en empreses d’inserció laboral, com és el cas de Troballes (la roba amiga), que gestiona a través de Càritas. Al mateix temps, promou la creació i l’establiment d’empreses d’inserció que duen a terme activitats mitjançant mecanismes de sostenibilitat i que desenvolupen projectes de sensibilització i educació envers el consum de productes reciclats i de segona mà. La Fundació també treballa per fomentar la responsabilitat social empresarial, amb campanyes i trobades de sensibilització.

Allepuz ha explicat que en l’actualitat un 9,6% de la població catalana es manté en situació de risc d’exclusió severa, una cronificació que fa difícil que per si sola se’n pugui sortir. Per resoldre aquesta situació, el president de la Fundació Jaume Rubió ha explicat que des de l’entitat social fan una prospecció del mercat laboral per detectar mancances, orientar la formació del col·lectiu i contactar amb les empreses que puguin ser possibles ocupadores.

Resultats

La Fundació va ocupar 21 persones durant el 2018, darrer any que es tenen dades, i mantenir contactes amb 130 empreses, de les quals, entre 30 i 40 han col·laborat de forma directa o han manifestat el compromís de fer-ho amb cursos de formació directa per futurs treballadors.

Per la seva part, la tinent d’alcalde Anna Campos ha recordat que en el darrer any, l’IMO ha format 2.550 persones a través de grups ocupacionals, 1.397 de les quals han pogut trobar feina. Una altra dada significativa és la gestió realitzada per l’Institut Municipal d’Ocupació, a través del Servei d’Intermediació Laboral, ja que es van gestionar 1.174 ofertes laborals entre 2.800 persones. D’aquestes, 565 van aconseguir inserir-se en el mercat de treball

Notícia publicada a La Manyana, 20/01/2020