In: General

El dijous 23 de gener, la regidora d’Ocupació i Responsabilitat Social i presidenta de l’IMO, Anna Campos, Genoveva Suay, cap de Servei d’intermediació laboral de l’IMO i Viviana Gracià Tècnica d’intermediació i prospecció laboral, participen al programa explicant què és i que fa l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí i del programa innovador XERSP, Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social a Ponent,  adreçat a impulsar la responsabilitat social corporativa.

http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitmagazine/capitol/dijous-23012020