In: Ocupació, SOC

Es contractarà 70 persones durant 6 mesos i 33 més durant un any en diferents serveis municipals

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Lleida, dins del programa Treball i Formació, que permetrà la creació de 103 llocs de treball. En concret, s’oferiran 70 contractes amb una durada de sis mesos i uns altres 33 amb durada d’un any a persones que estiguin a l’atur i compleixin els requisits fixats en la convocatòria. Seran derivades per part de l’Oficina de Treball de la Generalitat tenint en compte els perfils demanats, sense que sigui possible inscriure’s expressament per aquest programa. “És una confirmació que l’Ajuntament de Lleida i el Servei d’Ocupació de Catalunya col·laboren d’una forma clara i directa en la generació d’ocupació”, ha destacat el tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria, Rafael Peris. Tall de veu de Rafael Peris

Les persones contractades s’incorporaran a diferents serveis municipals. Així, es contractaran 46 auxiliars de serveis per diferents departaments; 15 agents cívics; 11 persones per fer tasques de jardineria a l’Arborètum; 6 per la brigada d’Obres; 6 més pel cementiri; 5 per la brigada d’Electricitat; 5 més per la de Jardineria; 2 al centre d’animals de companyia; 2 a l’Escola de Jardineria; 2 a l’Arxiu Arqueològic; 2 a l’Àrea d’Inclusió; i una a l’Arxiu.

L’Institut Municipal d’Ocupació iniciarà el procés de selecció a partir del dilluns 11 de desembre, ja que l’inici dels contractes està previst pel 29 de desembre, en el cas dels contractes d’un any, i pel 31 de gener de 2018 en els de sis mesos.

El Programa Treball i Formació s’adreça a persones en situació d’atur (almenys 12 mesos dels últims 18) que han exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. Les persones han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i tenir, preferentment, més de 45 anys o ser beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. També hi ha una línia per a dones aturades (amb almenys 24 mesos dels últims 36 a l’atur).

A més de la seva tasca laboral a l’Ajuntament, aquestes persones han de cursar de manera obligatòria una acció formativa relacionada amb la feina que desenvolupen i per la qual obtenen un certificat. En aquest cas, s’oferirà formació en operacions auxiliars de serveis administratius i generals (120 hores), mediació comunitària (90 hores) i altres mòduls transversals (fins a 25 hores). Així, es combina l’experiència laboral de les persones participants amb la formació professionalitzadora relacionada amb el lloc de treball que cadascú desenvolupa.

En l’anterior edició d’aquest programa, la Paeria va donar feina a un total de 76 persones, 11 durant un any i 65 durant sis mesos. Treball i Formació està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50%.