In: General

A través d’una quinzena de projectes i programes impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i de la tasca del Servei d’Intermediació Laboral fent de mitjancer entre empreses i les persones que busquen feina
La gestió del Pla de Reactivació Socioeconòmica, de les mesures urgents per fer front al tancament perimetral i dels programes de formació i orientació han estat altres prioritats de l’ens durant aquest any
L’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de l’Ajuntament de Lleida ha assolit durant l’any 2021 la inserció laboral d’un total de 1.402 persones, gràcies la quinzena de projectes i programes impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i a la tasca d’agència de col·locació del Servei d’Intermediació Laboral.
En total, l’IMO ha atès 3.493 persones, de les quals 838 han assolit la seva inserció laboral a través dels programes del SOC, que van adreçats a diferents col·lectius amb dificultats d’inserció. Mitjançant, el Servei d’Intermediació Laboral, que fa de mitjancer entre les empreses i entitats que ofereixen feina i els demandants d’ocupació, s’han inserit 564 persones més.

L’àmbit de la formació i la capacitació professional també és un dels puntals de la feina de l’IMO, que durant el 2021 ha comptat amb 533 persones que han participat en alguns dels seus programes de formació. En aquest àmbit, s’ha treballat amb els programes mixtos d’orientació i formació, que promou el Consorci de Formació Continua de Catalunya (CONFORCAT), adreçats principalment a treballadors i treballadores afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

El model d’orientació té com a objectiu construir itineraris consensuats i personalitzats que portin a la millora i el reconeixement competencial, al manteniment de l’ocupació, a l’emprenedoria o a la recerca de feina, en funció del perfil de la persona usuària i dels seus interessos professionals.

La formació associada es basa en l’acreditació oficial mitjançant certificats de professionalitat o accions formatives vinculades a diferents sectors necessàries per a ocupar determinats llocs de treball. Així, s’han dut a terme accions formatives d’acreditació oficial en àmbits com el muntatge i les instal·lacions de fusteria, les operacions administratives comercials, els registres comptables, l’ofimàtica, la gestió operativa de tresoreria i la gestió auxiliar de personal. També s’han fet cursos de curta durada per augmentar les competències professionals sobre competències digitals bàsiques, organització de reunions, logística integrar i la manipulació de productes fitosanitaris a nivell bàsic.

Pla de reactivació socioeconòmica

L’IMO ha gestionat el Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Ajuntament de Lleida, que ha comptat amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Per al desenvolupament del Pla s’han seguit diferents fases; en primer lloc, una diagnosi socioeconòmica que ha permès comprendre l’estat del teixit econòmic, els actius, les àrees de millora i les tendències; en segon lloc la posada en marxa de l’ecosistema, que ha posat en comú tots aquells projectes i propostes d’actuació que es realitzen de manera integrada i, per últim, la definició d’una estratègia que ha permès identificar aquelles eixos estratègics que han de vertebrar les accions i projectes que permetran reactivar socioeconòmicament Lleida.

El Pla conté projectes a curt i mitjà termini distribuïts en 9 objectius estratègics, 31 programes i 57 projectes amb alta viabilitat amb un pressupost total de 7.041.085,59 € a executar entre els anys 2021, 2022 i 2023, dels quals 2.352.995,55 € ja està operatiu i 4.688.090.04 € planificats.

L’abast del Pla va, però, mes enllà dels projectes que inclou, ja que s’ha establert la capacitat per construir una arquitectura pròpia de la nostra ciutat, mitjançant el diàleg amb els agents socioeconòmics la ciutadania i les empreses.

Mesures Urgents per Tancament Perimetral

Des de l’IMO, també s’ha dut a terme la gestió dels projectes derivats de la línia de subvenció del SOC de caràcter extraordinari i urgent per fer front a les conseqüències de la COVID-19 en el mercat de treball. Neix de la necessitat d’atenuar les conseqüències econòmiques del confinament perimetral de l’estiu del 2020 i garantir un millor funcionament de la campanya de la fruita per tal d’evitar un nou tancament perimetral per motius sociosanitaris que van patir les empreses i les persones treballadores de Lleida. Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

És tracta d’un projecte integrat en el que les mesures s’agrupen en torn a dos eixos completament lligats entre sí: la millora ocupacional de les persones afectades pel confinament del juliol del 2020 i la recuperació econòmica del teixit productiu.

En el primer d’aquests eixos, el de la promoció de l’ocupació, s’ha contractat a 37 persones per períodes d’entre sis mesos i un any per tal de facilitar a les persones contractades experiències professionals en un entorn productiu real i oferir un suport per als processos de gestió i funcionament de la campanya agrària. A més, s’hi inclouen cursos de formació i capacitació laboral en l’àmbit de la digitalització i accions d’acollida, acompanyament i reorientació professional per a 90 persones afectades per ERTO i altres demandants d’ocupació. Vint-i-cinc d’elles ja estan fent un itinerari d’inserció.

Pel que fa la recuperació econòmica del teixit productiu, ja s’ha posat en marxa una línia de foment a la contractació, mitjançant la qual el SOC ha atorgat 62 contractes laborals perquè les empreses puguin fer contractacions de forma subvencionada.

El projecte també inclou accions de prospecció i assessorament per a detectar nous perfils professionals amb demanda entre les empreses en creixement.

Altres accions

Enguany s’ha celebrat de forma virtual també el primer Saló de Formació i Ocupació de Lleida FormaOcupa. El certamen té com a objectiu orientar i assessorar els joves i les seves famílies de cara al seu futur acadèmic i laboral, mostrant les possibilitats d’ocupació i l’oferta acadèmica i de formació ocupacional, així com els serveis d’assessorament per l’impuls a l’emprenedoria, oportunitats de negoci i autoocupació.

D’altra banda, l’IMO gestiona també el jardí botànic Arborètum, que durant el 2021 –a falta dels últims dies de l’any– ha assolit un total de 10.731 visitants.