In: General

El passat divendres 25 de maig a l’ Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, es va realitzar la tercera reunió de l’equip d’innovació de cooperació externa on es defineix el primer projecte pilot per a donar resposta a les necessitats de millora de l’ocupació a Lleida, posant en valor les potencialitats de la ciutadania i dels agents implicats en el desenvolupament local.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va publicar la Llei 13/2015, d’ordenació del sistema d’ocupació on s’assenyalava la necessitat que les administracions públiques locals i els agents socials i econòmics  manifestin consensuadament l’estratègia territorial adaptada a les potencialitats locals.

Es per això, que l’any 2017 l’IMO, amb el suport del programa de planificació estratègica del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, va definir el Programa operatiu de millora de l’ocupació de Lleida 2016-2022 (PROMO22).

El programa ha inclòs la realització de dos projectes; el Pla d’Acció de Millora de l’Ocupació que ha permès disposar d’un full de ruta establert i aprovat pels actors socioeconòmics implicats en l’àmbit de l’ocupació de Lleida com sindicats, organitzacions no governamentals,  associacions d’empresaris i comerciants i centres de formació on es descriuen els eixos estratègics que guiaran el pla d’actuació de l’IMO així com el pla d’accions 2016-2022, amb les activitats concretes a realitzar i, per altra banda, la Diagnosi i definició del model de gestió obert per l’ocupació, que ha permès establir les bases per a crear un nou model de gestió a l’IMO que afavoreixi el treball en xarxa i les aliances estratègies per a treballar la concertació al territorial. Ambdós projectes van ser aprovats pel Consell Rector de l’IMO.

Actualment, s’ha iniciat la primera prova pilot del projecte de cooperació de la mà de CCOO, UGT; Cambra de Comerç de Lleida, la Universitat de Lleida, Fundació de Pagesos Solidaris, ASPID, la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) i la Federació de Comerciants (FECOM). L’objectiu del projecte és construir una sistema d’informació que doni visibilitat al teixit de recursos adreçats a l’ocupabilitat i que apoderi la ciutadania.

El Tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat i president de l’IMO, Rafael Peris, assenyala que “el projecte és un repte de cooperació que cal assumir per oferir a la població activa de Lleida un servei integral que ajudi a millorar la seva ocupació”.