In:

La major recompensa que et pot oferir el curs és l’experiència viscuda, les persones conegudes i l’oportunitat de centrar la teva vida. És una oportunitat d’or; no la malgasteu.