In: General

Les persones inserides a través de polítiques actives d’ocupació han estat 847 i altres 770 ho han fet a través de les ofertes de l’IMO

Un total de 847 persones han trobat feina a través de polítiques actives d’ocupació i 770 ho han aconseguit mercès a les ofertes de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ‘Salvador Seguí’ durant el 2021, segons la memòria de l’organisme autònom de l’Ajuntament de Lleida, que s’ha donat a conèixer aquest matí durant la reunió del Consell Rector.

Per altra part, 1.608 persones han participat en els diferents programes d’ocupació de l’IMO, de les quals 550 ho han fet en accions formatives durant el mateix període de temps.

El regidor d’Ocupació i Responsabilitat Social i president de l’IMO, David Melé, ha valorat molt positivament aquestes dades, ja que, malgrat que les xifres de l’atur han continuat essent elevades en el darrer exercici, el mercat laboral ha experimentat una clara recuperació respecte a l’any 2020. S’ha assolit crear ocupació i els indicadors marquen un cert optimisme.

En el Consell Rector de l’IMO, que s’ha dut a terme avui de manera virtual, s’ha presentat una comparativa entre els anys 2019-2020 i 2021, la qual expressa clarament l’evolució que ha patit el mercat laboral en aquests tres anys, la davallada considerable de l’activitat del 2020 per la covid-19, que ha anat remuntat el 2021, recuperant el nombre d’insercions laborals.

En la mateixa reunió del Consell Rector de l’IMO s’han presentat alguns dels resultats obtinguts a través de les 5 línies estratègiques que es van proposar durant l’any 2021. De la línia de personalització, s’ha redefinit l’entrevista inicial; de la línia que fa referència a les empreses, s’ha fet un decàleg de bones pràctiques; de la línia de digitalització, s’han creat productes i serveis específics d’inclusió digital; de la línia aliances, s’han destacat les col·laboracions amb altres regidories, organitzacions i entitats, i de la línia de gestió del coneixement, s’ha millorat el sistema d’informes que s’aconsegueixen de la base de dades.

També s’ha presentat el pla d’actuació 2022, que inclou els objectius que l’IMO es proposa de cara a l’actual exercici i les noves línies estratègiques a treballar.

David Melé també ha destacat la dedicació i la implicació del personal tècnic i administratiu de l’institut municipal per a continuar amb la gestió de programes i serveis, els quals aporten valor a la ciutat i suport a la ciutadania.

Cal destacar les 669 ofertes que les empreses han introduït al Servei d’Intermediació Laboral de l’IMO i les 275 empreses que han col·laborat en els diferents programes, sigui a través de contractacions o acollint persones en pràctiques.

En un altre punt, s’ha presentat la liquidació del pressupost 2021 de l’IMO, així com el reconeixement de crèdit i la modificació de crèdit I per incorporació de romanent.

El Consell Rector de l’IMO està compost per 17 persones, entre es quals hi ha representants dels diferents grups polítics de la Paeria, els dos sindicats majoritaris (UGT i CCOO) i representants de la Junta de Govern i del Comitè d’Empresa. També hi participen la COELL i la FECOM com dues de les organitzacions empresarials més representatives de Lleida.