Maria àngels Cabasés, professora de  de la Universitat de Lleida, ha coordinat l’estudi sobre la Valoració de l’aplicació del Sistema de Garantia Juvenil a Catalunya. L’Estudi analitza fins a qui a punt el Sistema de[...]

Read More about L’IMO participa en la “Valoració de l’aplicació del sistema de garantia juvenil a Catalunya” de la UdL